Disclaimer

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door JUDOBOEK.NL
Copyright 2020 JUDOBOEK.NL, Eck en Wiel, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites: judoboek.nl, mijnjudoboek.nl en mijneerstejudoboek.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van een product besteld via deze website en deze disclaimer, gaan de voorwaarden die van toepassing zijn op het product voor. JUDOBOEK.NL is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect is ontstaan als gevolg van bezoek aan deze website.

JUDOBOEK.NL, mijnjudoboek.nl en mijneerstejudoboek.nl. behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het Nederlands recht.

Alle teksten en beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website bevat afbeeldingen waarop auteursrechten van derden rusten.

Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten.